Akreditovaný kurz kozmetiky

Kozmetička - Kozmetik,

akreditovaný rekvalifikačný kurz MŠ SR vo Vrábľoch 


Popis kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť poznatky v oblasti dejín kozmetiky, kozmetológie, dermatológie, hygieny, chémie, a nadobudnúť poznatky, zručnosti a spôsobilosti pre výkon kozmetických služieb.

Po objednaní kurzu je možné DÁTUM ZAČIATKU KURZU INDIVIDUALNE UPRAVIŤ podľa potreby účastníka a podľa potreby úradu práce.

Charakteristika kurzu: Kurz je zložený z dvoch častí, z teoretickej a praktickej. Cieľ praktickej časti kurzu spočíva v osvojení si technických zručností v kozmetických úkonoch.


Obsah kurzu

Dermatológia, kozmetológia, dejiny kozmetiky, hygiena, chémia, technika praktických úkonov.

Časový rozsah:

  • 450 hodín (45 min)
  • praktická časť 310 hodín
  • teoretická časť 140 hodín

Forma štúdia: kombinovaná

Spôsob ukončenia: záverečná skúška z teoretickej časti a z praxe.


Cieľová skupina

Kurz je určený pre záujemcov o tento druh práce s ukončeným stredným vzdelaním.

Spolupracujeme s úradom práce, možnosť financovania cez úrad práce.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. 
Po absolvovaní kurzu sa absolvent môže zamestnať alebo otvoriť podnikateľskú činnosť. 


Kontaktná osoba

Ing. Tímea Kopačková
Tel: 0948515782
E-mail: timea.kopackova@gmail.com