Kurz aplikácie 3D mihalníc 

Kurz je rozdelený do dvoch časti:

Teoretická časť: pozostávajúca z krátkej prednášky, zameraná na prípravu

pracoviska a klientky pred aplikáciou 3D mihalníc.

Praktická časť:

- Technologický postup a hygienické zásady.

- Kontraindikácie a riešenie prípadných problémov.

- Starostlivosť po aplikácií.

- Ukážka aplikácie 3D mihalníc.

- Samostatný nácvik a aplikácia na modelke.

  Dĺžka trvania kurzu je1 deň.Na kurz si treba priniesť modelku na ktorej budete vykonávať praktický    nácvik.Po absolvovaní získavate CERTIFIKÁT. 

Cena kurzu je : 150 €